Surmenia Ludowa

Z Surmenia Wiki

Surmenia Ludowa - hymn Socjalistycznej Republiki Surmenii od 1925 do 1960 roku, a także hymn Robotniczej Partii Ludowej.

Teskt hymnu

Naród Surmeński młody i wielki,
Młoda Surmenia Ludowa.
W zgodzie więc będziem dla Żywicielki
Przyszłość szczęśliwą budować!

Niech się umacnia, niech się zacieśnia
Wewnątrzsurmeńska, braterska więź.
W trudzie i w walce, w czynach i w pieśniach
Ludu przyjaźni tryumfy święć!

Naprzód nas myśl prowadzi partyjna
I sojusz klas robotniczych.
Niech żyje sprawa rewolucyjna
Dla naszych klas rolniczych!

Niech się umacnia, niech się zacieśnia
Wewnątrzsurmeńska, braterska więź.
W trudzie i w walce, w czynach i w pieśniach
Ludu przyjaźni tryumfy święć!