Socjalistyczna Republika Surmenii

Z Surmenia Wiki

Socjalistyczna
Republika Surmenii
Flaga okupowanej Surmenii.png (1915 - 1925)
(1925 - 1960)
Flaga Republiki Surmenii (czerwona).png
Godlo Socjalistycznej Republiki Surmenii (1925-1960).png    Flaga Socjalistycznej Republiki Surmenii (1925-1960).png
Dewiza: Proletariusze wszystkich
krajów, łączcie się!
Hymn: Surmenia Ludowa
Surmenia (SRS) polozenie.jpg
 
Język(i) urzędowe polski, ludowy
Stolica Menia
Ustrój polityczny socjalizm, komunizm
Ostatnia
głowa państwa
Przywódca Państwa
Zawid Korocki
Ostatni
szef rządu
Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Zawid Korocki
Religia państwowa ateizm
Utworzenie Pakt stabilizacyjny 1915
Rozwiązanie Przewrót styczniowy 1959-1960
Waluta talar SRS
Kod samochodowy SRS

Socjalistyczna Republika Surmenii – historyczne, przedinternetowe państwo surmeńskie istniejące w latach 1915-1960.

Spis treści

Historia

Mapa SRS z podziałem na komitety (od 1925)
"Surmeńska Trybuna" - oficjalne, propagandowe pismo RPL
Pierwsza flaga SRS (1915-1925)

Okres rządów Danilosigosa (1915 - 1925)

Tymczasowa Rada Ludowa powołała już pierwszego przywódcę –został nim człowiek inteligencji, Alexandros Danilosigos. Zdecydowano, że władza będzie 27spoczywać w rękach Przywódcy Państwa, który będzie głównym organem decyzyjnym, natomiast interesy ludności przez przywódcą miała reprezentować Rada Komisarzy Ludowych.Stworzony przez inteligencję system rządów był umiarkowanym systemem socjalistycznym. Zakładał równość obywateli, wyrównanie stanu posiadania wśród ludu, upaństwowienie rolnictwa i przemysłu. Taka forma ustroju nie przetrwała jednak zbytdługo, bowiem już w roku 1923 zaczął działać ruch komunistyczny Zawida Korockiego. Ten prosty i młody wiekiem żołnierz, z pochodzenia chłop, nawoływał do odrzucenia wszelkiej władzy i usunięcia inteligencji oraz oddania władzy w ręce prostych chłopów –zwanego przez Zawida proletariatem.Poglądy Korockiego zyskiwały coraz więcej zwolenników. Wreszcie, w 1925 roku doszło do rewolucji sierpniowej. Obalono dotychczasowego przywódcę i zabito wszystkich członków Rady Komisarzy Ludowych.

Totalitarne rządy Korockiego (1925 - 1960)

Nowym Przywódcą Państwa został Korocki, a Rada Komisarzy Ludowych stała się odtąd tylko narzędziem propagandowym, gloryfikującym jego posunięcia. Niewielki wpływ na politykę Zawida miała powołana przez niego junta wojskowa – „Generalicja Ludowa” składająca się z fanatycznie mu oddanych dygnitarzy wojskowych. Ustanowiono także Robotniczą Partię Ludową będącą jedyną legalną partię polityczną w kraju, która 28 września 1925 roku zorganizowała kongres założycielski, mianując Korockiego sekretarzem generalnym RPL. Od tego momentu SRS stała się właściwie państwem komunistycznym. Wprowadzono szeroko zakrojoną cenzurę prasy, utworzono tajną policję polityczną Zawidy – Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego (SłużBezWew). Wydano surowy kodeks karny przewidujący karę śmierci za jawną działalność opozycyjną, a za jakiekolwiek jej przejawy lub podejrzenia – zesłanie do hokuckich kamieniołomów. Oprócz tego przeprowadzono w latach 1925–1927 czystki w wojsku i administracji, w wyniku czego życie straciły tysiące ludzi.Już od roku 1927 aktywnie działała Surmeńska Ludowa Armia, która siłą zabierała chłopom ich wyroby, aby państwo mogło je równomiernie rozprowadzać. Metoda ta okazała się po pewnym czasie nieefektywna. Zniesiono ją więc na rzecz nowo utworzonej sieci Ludowych Spółdzielni Rolnych. Pierwszą z nich założono w Krijesnicy 1 maja 1928 roku. Odtąd nadzorca spółdzielni zbierał wszystkie wyroby, płacił za nie chłopom, pewną część odsyłał do Głównego Magazynu Rolnego w Menii, a resztę odsyłał do siedziby Gminnej Spółdzielni Rolnej. Wprowadzono także do obiegu stałą walutę –talary SRS.SRS prowadziła także – pomimo oficjalnie ogłoszonym izolacjonizmie –umiarkowaną politykę zagraniczną. Jej najbliższym partnerem stała się Ludowa Republika Tauchiry. Nawiązano również współpracę handlową z Republiką Zongyi i Monderią, jednakże ze względów propagandowych informacja ta nie została publicznie rozpowszechniona.

Kryzys Socjalistycznej Republiki Surmenii i jej upadek (1958–1960)

W 1958 roku upłynął termin rozliczenia finansowego z pożyczek zaciągniętych przez rząd SRS przed siedmioma laty. Próba podtrzymania wypłacalności Zachodniej Surmenii poprzez sprzedaż produktu krajowego bez jego finansowania poskutkowała brakiem podstawowych towarów na rynku. Spowodowało to załamanie rynku wewnętrznego. Dodatkowo, na rynkach zewnętrznych Surmenia Zawida utraciła wszystkich sojuszników gospodarczych – nie było skąd sprowadzić zapasów żywności. Wprowadzono więc sprzedaż na kartki. Odtąd można było kupić tylko tyle towaru, ile było przeznaczone dla mieszkańca według ustalonego odgórnie przydziału. Wszechobecna propaganda i cenzura nie zdołała zatuszować kryzysu. Rosło bezrobocie, a kraj był zacofany gospodarczo. W tej sytuacji uaktywniła się opozycja pod przewodnictwem Haroldosa Psadmitrou, który wraz z częścią wojskowych doprowadził na początku 1959 roku do przewrotu styczniowego. Ludność chwyciła za sprowadzoną ze wschodu broń i rozpoczęła walkę z władzami i lojalną Armią. Część Surmeńskiej Komunistycznej Armii Ludowej stanęła po stronie buntowników. Ponadto, wojska DRS wspomagały rebeliantów poprzez dostarczanie sprzętu wojskowego. Stopniowo siły Socjalistycznej Republiki Surmenii zaczęły słabnąć, a państwowa propaganda przestała być wiarygodna dla większości obywateli chylącego się ku upadkowi kraju. Po trw ającym rok buncie, w 1960 roku upadła Surmeńska Republika Socjalistyczna. Idea zjednoczenia stawała się konieczna, władze wysłały do DRS Tymona Nemanja jako negocjatora. Jej tereny przyłączono do Surmeńskiej Republiki Demokratycznej na mocy traktatu z Arrakonii 16 maja 1960 roku – ten dzień uznaje się za datę zjednoczenia Surmenii. Warto zaznaczyć, że jedynym warunkiem, na jaki władze SRS zgodziły się zjednoczyć Surmenię, było ustanowienie flagi nowej Surmenii w barwach biało–czerwono–białych. Chociaż zezwolono później na używanie "błękitnych symboli", to faktyczna i oficjalna symbolika zachowała się aż do 2006 roku.

Flaga Surmenii.png
Ten artykuł jest pusty bądź prawie pusty, jest stroną służącą jedynie
zapełnieniu pustych kategorii. Wypełnij go treścią i usuń ten szablon.